Zašto M-Files?

M-Files-Solution-Provider-(CMYK)

Poštovani korisniče,

M-Files je rešenje za upravljanje dokumentima koje će značajno poboljšati efikasnost poslovnog procesa u vašoj kompaniji/organizaciji i time kao krajnji rezultat uštedeti vaš novac.

Pretraga po hiljadama foldera ili ormana u kojima čuvate dokumenta je u potpunosti stvar prošlosti. M-Files vam omogućuje da brzo obeležite/imenujete dokument i arhivirate ga i da potom u svakom trenutku bude odmah dostupan.

Sledeće informacije su upravo od klijenata poput vas koje će vam pružiti dodatne informacije o uobičajenim pitanjima u vezi sa tehnologijom upravljanja dokumentima.

 • Zašto je mojoj kompaniji/organizaciji potrebno rešenje za upravljanje dokumentima?

Svi dokumenti i podaci mogu da se arhiviraju na jednom mestu koje je potpuno sigurno i centralizovano, a može mu se pristupiti bilo gde i kada – čak i putem Cloud-a!

 • Kako će mi ovo koristiti?

Vi i vaši zaposleni ćete potrošiti neuporedivo manje vremena na arhiviranje i pronalaženje dokumenata tako što ćete pretraživati po sadržaju ili drugim atributima.

Mobilnost i povezivanje omogućava daljinski pristup dokumentima preko mobilnih uređaja ili preko internet mreže uz upotrebu bilo kojeg Internet pretraživača.

Fleksibilna sigurnost vam omogućava da kontrolišete pristup podacima od strane korisnika, grupe, funkcija u kompaniji/organizaciji ili podrazumevanog ili zadatog pristupa koji zavisi od tipa dokumenta.

 • Kako će ovo koristiti mojim zaposlenima?

Kontrolisano uređivanje i čuvanje verzija dokumenta kroz check in/check out proceduru, zajednički rad na dokumentu i tokovi posla gde postoji mogućnost zadavanja zadataka pojedinačno i obaveštenja o svemu putem e-pošte.

M-Files se takođe lako povezuje sa eksternim bazama podataka kao što su ERP, CRM, računovodstvo i slično, čime se omogućuje unapređen poslovni proces.

M-Files se može koristiti za sve tipove dokumenata.

 • Koje još karakteristike će koristiti mom poslu?

Snimanje dokumenata sa OCR modulom za konverziju dokumenata u lako pretraživ PDF fajl.

Windows Explorer Interface za laku upotrebu i instalaciju.

M-Files Izveštavanje pomaže da se poslovni proces lako analizira i bude podrška donošenju kvalitetnih odluka upravljačkog tela kompanije.

Formalna integracija sa sledećim programima trećih kompanija:

 • Microsoft Dynamics CRM
 • SharePoint (MOSS 7.0, MOSS 2010, and WSS 3.0)
 • Salesforce
 • Netsuite
 • Autotask
 • Kofax Express
 • PSIGEN

Pozovite nas već danas za svoj M-Files demo, upoznajte se sa M-Files-om i proverite kako i na koji način ćete poboljšati efikasnost i povećati produktivnost vaše kompanije/organizacije ili posetite http://www.m-files.com/

Pozovite nas i proverite zašto je tako….