Licenciranje

Poštovani,

Nadamo se da će Vam ovaj tekst poslužiti kao dobra polazna osnova za formiranje utiska na osnovu kojeg ćemo Vam dostaviti ponudu.

Za dodatne informacije ili savete možete nas kontaktirati na e-mail vladimir@formeit.com ili podrska@formeit.com ili telefonom na broj: +381 (0) 63 335-986 ili +381 (0) 11 405-94-14

Na osnovu usmenog ili pismenog zahteva od strane klijenta izrađuje se ponuda u kojoj se precizno definiše projekat i uslovi saradnje.
Posebno nam je drago kada je klijent spreman da zajedničkim snagama definišemo specifikacije projekta, bilo da je reč, o tehničkim rešenjima ili definisanju okvirnih budžeta za realizaciju projekta.
Na ovaj način u fazi realizacije postiže se veća efikasnost i produktivnost uz manje sredstava i vremena.
Realizacija projekata započinje od momenta prijema overene ponude (pismeno ili porukom na e-mail), ili potpisivanjem ugovora.

Prava, obaveze i uslovi:

  • Obaveza klijenta je da nakon prihvatanja ponude zaduži osobu za kontakt i da dostavi neophodan materijal za početak rada
  • Prilikom izrade idejnog rešenja, klijent ima pravo da traži najviše jedno rešenje osim ako to ponudom nije drugačije definisano
  • Nakon usvajanja rešenja i realizacije projekta, odnosno slanja na overu, klijent ima pravo na najviše tri korekcije. Sve naknadne korekcije se obračunavaju kao 20% od vrednosti projekta na ime dodatno utrošenog vremena.
  • Ukoliko klijent odluči da nakon usvajanja ponude i prijema rešenja odustane od dalje realizacije projekta iz bilo kakvog razloga dužan je da isplati najmanje 30%, a najviše 50% od iznosa navedenog u ponudi.
  • Deforme se obavezuje da će poverene poslove obavljati profesionalano, efikasno i brzo, poštujući želje i smer­nice koje dobija od klijenta.
  • Cenovnik je polaana osnova za izradu ponude. Iako, se neki projekti mogu relizovati, na osnovu datih cena, na svaki zahtev klijenta šaljemo pismenu ponudu sa što preciznijom definicijom projekta i finansijskom konstrukcijom.

Licenciranje

M-Files nudi besplatnu server licencu uz licenciranje korisnika programa. Licenciranje korisnika programa moguće je u dve varijante.

  1. Stalna ili doživotna licenca po korisniku programa (licencu je moguće preneti na novog korisnika). Licence su rangirane kao:

a.) licenca na ime; (Named user license) omogućava korisniku 24/7 pristupanje programu.

b.) istovremena licenca; (Concurrent user license) dozvoljava da se licenca pripoji neograničenom broju korisnika ali samo jedan korisnik ima mogućnot pristupa sistemu. Izlaskom iz sistema drugi korisnik pristupa sitemu. Primer: 5 istovremenih licenci raspodeljeno je na 20 zaposlenih, pošto su u pitanju istovremene licence 5 korisnika može pristupiti sistemu u datom trenutku.

c:) licenca samo za čitanje (Read-only license) dozvoljava korisniku da pristupi sistemu, ali datoteke je samo moguće čitati i pregledati ne i korigovati ili kreirati. U cenu licence obezbeđene su sve zakrpe, nove verzije programa kao i tehnička pomoć i podrška u sledećih godinu dana.

Primer: U kompaniji 25 zaposlenih će koristiti sistem M-Files. 13 zaposlenih će imati stalan pristup programu dok 12 povremeno. U tom slučaju kompanija naručuje 13 licenci na ime i, uz naš predlog, 4 istovremene licence. Za manji broj zaposlenih (5-15) preporučujemo za sve zaposlene “licence na ime”

  1. Iznajmljivanje licenci po korisniku programa omogućava kompaniji da licence budu iznajmljene na mesečnom nivou (slično kao pretplata na Microsoft 365) uz plaćanje kvartalno. Iznajmljivanje licenci je poželjno kao dodatak kompanijama koje zapošljavaju radnike po projektima. .

logo_silver_partnerU ceni licence obezbeđene su sve zakrpe, nove verzije programa kao i tehnička pomoć i podrška dok traje iznajmljivanje licenci.

Obuka administratora za rad u programu traje 3 radna dana.

Izrada projektne dokumentacije isključivo zavisi od dogovora i zahteva korisnika.

U nastavku proces pripreme programa – KLJUČ U RUKE

Opis posla Vremenski rokovi
Faza 1 Upoznavanje sa procesom rada i tokom štampane i elektronske dokumentacije u datom procesu.

Upoznavanje sa postojećom IT opremom i predlaganje eventualnih izmena.

1-2 radna dana
Faza 2 Saradnja sa svakim sektorom pojedinačno u razumevanju njihovih potreba i zahteva.

Sedam sektora: Komercijala, Finansije, Mehanizacija, Pravni sektor, Kadrovski sektor, Sektor niskogradnje, Sektor Mostova.

2-3 radna dana
Faza 3 Priprema projektne dokumentacije sa tačno preciziranim informacijama koje će se nalaziti u integrisanom sistemu, projektovanje neophodnih Trezora, Klasa i Atributa baze podataka. 5-7 radnih dana
Faza 4 Instalacija probne verzije programa u trajanju od 30 dana** na server kompanije. Instalacija klijentskih verzija programa uz unos i obuka zaposlenih u radu sa programom kao i upoznavanje zaposlenih sa novim procedurama rada u DM sistemu.

Testiranje sistema

5-7 radnih dana
NAPOMENA 1:

Probna verzija je puna verzija programa bez potrebe unosa i plaćanja licenci dok ne prođe 30 dana od instalacije programa. Nakon 30 dana od instalacije program neće biti moguće koristiti.

Faza 5 Kreiranje eventualnih promena u procesu rada i rada sistema 5-10 radnih dana
Faza 6. DeForMe se obavezuje da će nakon završene implementacije obezbediti korisniku svu pomoć u radu sa programom sledećih 365 dana od dana kupljenih licenci. Uz svaku izmenu Sistema za čiju ispravku nije potrebno više od 8 radnih sati u toku meseca. (Definisano ugovorom). 1 godina
Ukupna
????? rsd

 

S poštovanjem,

Dragana Radulović, direktorka

Deforme