Tehničke karakteristike

Sve o tehničkim karakteristikama i podržanim operativnim sistemima programa

m-files_logo_0

M-Files Desktop: M-Files Server:
Windows 10 Windows 10
Windows 8 and 8.1 Windows Vista
Windows 7 Windows Server 2012 R2 (preporučeno)
Windows Vista Windows Server 2012 (preporučeno)
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 (preporučeno)
Windows Server 2012 Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2 Windows Server 2003 Service Pack 2 ili noviji *
Windows Server 2008 Windows 8 and 8.1
Windows 7

M-Files 2015 Desktop nije kompatibilan sa OS Windows XP. M-Files 2015 Desktop zahteva Internet Explorer 9 ili noviju verziju.

*) Korišćenje M-Files Web zahteva Windows Server 2008 ili noviju verziju. M-Files Web takođe zahteva Internet Information Services (IIS) i ASP.NET 4.0 ili noviju verziju na serveru.

Nije preporučljivo instalirati M-Files Server na kompjuteru koji se koristi kao Microsoft domain controller.


32/64-bit Podrška

M-Files je dostupan u obe verzije, kao 32-bit i 64-bit verzija. I M-Files Server i M-Files Desktop je moguće instalirati na obe verzije Widows Sistema (32 i 64 bit).


Procesor i RAM zahtevi (M-Files Server)

Minimum:

 • 1 Intel Pentium ili Celeron processor 1 GB RAM-a

Preporuka za više od 50,000 objekata:

 • 1 ili 2 Intel Xeon procesora
 • 4 GB RAM memorije
 • RAID-1 ili RAID-5 diskovi

Preporuka za više od 1,000,000 objekata:

 • 2 ili 4 Intel Xeon procesora
 • 16 GB RAM memorije
 • RAID-1 ili RAID-5 diskovi
 • 64-bit operativni sistem
 • MS SQL Server 2012 ili 2014 Standard ili Enterprise Edition

Preporuka za više od 1,000,000 objekata:

 • 4 Intel Xeon procesor
 • 32 GB RAM memorije
 • RAID-1 ili RAID-5 diskova
 • 64-bit operativni sistem
 • MS SQL Server 2012 ili 2014 Standard ili Enterprise Edition

Konsultujte nas u vezi zahteva i primera dobre prakse u okruženjima sa više od 1,000,000 objekata.


Podržani operativni sistemi za mobilne aplikacije M-Files

Windows Phone 8.0/8.1 iOS 7.0 ili noviji Android 2.3.3 ili noviji


Potreban prostor na disku (M-Files Server)

Metadata database:

 • Lokalni hard disk drajv.
 • 2–5 GB prostora na disku za 100,000 objekata.
 • 20–50 GB prostora na disku za 1,000,000 objekata.

Konsultujte se nas u vezi zahteva i primera dobre prakse u okruženju sa više od 1,000,000 objekata. Važno je napomenuti da prostor na disku zavisi od kompleksnosti metadata structurei i broja objekata u bazi podataka. Procena se zasniva na uobičajenoj vrsti podataka koje se koriste u dokument menadžmentu.

File data:

 • Lokalni hard disk ILI mrežni fajl server.
 • Dovoljno prostora na disku za smeštanje dokumenta (fajlova),

M-Files koristi binarni delta algoritam da procesuira starije verzije dokumanata (fajlova). o process old versions of document files. Ovo značajno štedi prostor na disku izbegavajući postojanje starih i novih verzija dokumenata (fajlova).

Administrator može napraviti slobodnog mesta na disku arhivirajući ili brišući stare verzije.


Database Engine i Data Storage

M-Files Server uključuje Firebird Embedded, kao moćan SQL database engine. Firebird je osnovna database engine za M-Files. Dakle, dodatna kupovina softvera za database nije potrebna. Kada se koristi Firebird kao database engine u M-Files-u, metadata dokumenta i drugih objekata će biti skladištena u SQL database. Podaci (fajlovi) kao objekti se čuvaju u fajl sistemu.

Opciono, Microsoft SQL Server-i 2008, 2008 R2, 2012 ili 2014 mogu biti iskorišćeni kao database engine M-Files-a za bolje performanse i podršku za veća skladištenja. M-Files podržava sve edicije (verzije) kao npr.Express Edition, Standard Edition, i Enterprise Edition. Kada se koristi Microsoft SQL Server kao database engine za M-Files, metadata dokumenata i drugih objekata će biti skladištena u SQL database. Fajlovi (podaci) mogu biti čuvani u MS SQL databazi ili u fajl sistemu. MS SQL Server se može instalirati na M-Files Server kompjuterima, ili alternativno, M-Files Server kompjuter može se povezati sa postojećim SQL Server-om. U drugom slučaju, zahtevi u vezi procesora i RAM memorije za M-Files Server , mogu biti niži od gore navedenih preporuka.

M-Files koristi Unicode i podržava skladištenje i pronalaženje (pretragu) podataka i na istočno-azijskim jezicima.

Podaci sačuvani u fajl sistemu se mogu enkriptovati sa AES-256 algoritmom.


Mrežna komunikacija

M-Files Desktop komunicira sa M-Files Serverom putem TCP/IP ili HTTPS protokola. M-Files Web i mobilna aplikacija M-Files komunicira sa M-Files Server putem HTTP ili HTTPS protokola.

Preporučuje se da se koristi enkripcija u konekciji klijent-server komunikaciji.


Posebna okruženja

M-Files je kompatibilan sa sledećim specijalnim okruženjima:

 • Remote Desktop Services (Terminal Services).
 • Citrix XenApp. Koristi M-Files sa Citrix XenApp zahtevajući specijalno konfigurisanje.
 • Linux file serveri
 • Novell mreže.

Provera identiteta (autentičnosti) korisnika

M-Files podržava 2 metode autentičnosti (mogu biti kombinovane):

 • Windows identifikacija: Korisnik se identifikuje koristeći Windows nalog sa imenom i šifrom. Prijava na nalog se uvozi iz Active Directory (LDAP).
 • M-Files identifikacija: Korisnik se identifikuje sa korisničkim imenom i šifrom u samom M-Files-u.

M-Files podržava korišćenje pre-shared ključeva za određene nivoe zaštite.


Database veze

M-Files Server se može integrisati sa postojećim bazama podataka, kao što su CRM i ERP baze podataka. Sve baze podataka sa OLE DB ili ODBC drajverima su podržane (uključujući SQL Server, Access, Oracle, i MySQL).


Application Programming Interface (API)

M-Files uključuje i ActiveX/COM API. Podržava programske jezike: VB.NET, C#, Visual Basic, VBScript, and C++. Dodatno, M-Files uključuje i M-Files Web Service API kako bi dozvolio programski pristup M-Files kroz REST-like interfejs.

M-Files API je dokumentacija koja sadrži bez obzira na instalaciju M-Files softvera. M-Files Web Service API je dokumentovana na: www.m-files.com/mfws.

M-Files UI Extensibility Framework dozvoljava eksterne dodatke (add-ins) (M-Files Applications) kojima se prilagođava ponašanje M-Files Desktopa. Sa ovim aplikacijama Bekap i održavanje

M-Files automatski optimizuje trezor baze podataka jednom nedeljno. Drugačije održavanje baze podataka nije potrebno.

M-Files podržava i druge načine bekapovanja.

Kada se koristi Firebird kao database engine, dokument trezor se bekapuje koristeći M-Files Admin tool.

Kada se koristi Microsoft SQL Server kao database engine, document trezor se bekapuje koristeći management tools Microsoft SQL Server –a i file-system level backup tools. Bilo koji backup system koji je kompatibilan sa Microsoft SQL Server se može koristiti.

Tehnička pitanja

Tehnička pitanja slati na support@m-files.com.