M-Files video vodič

Save-Snimi

Brzo i jednostavno sačuvajte dokumenta u M-Files i budite sigurni u jednostavno pronalaženje i pristup istim od strane drugih u vašoj organizaciji.

Search-Pretraži

Pretraga (i nalaženje) informacij u M-Files je veoma brzo. M-Files vrši pretragu i unutar zadržaja dokumenata kako bi bili sigurni da ste našli ono što tražite.

Views-Pregled

Dinamički pregled predstavlja virtualne foldere koji organizuju informacije zasnovana na opciji “Šta” umesto “Gde” je čuvano.

 

Edit-Uredi

Odjava dokumenta iz sistema Brzo i jednostavno sačuvajte dokumenta u M-Files i budite sigurni u jednostavno pronalaženje i pristup istim od strane drugih u vašoj organizaciji.

Share-Deli

Deljenje dokumenata u jednostavno koliko i desni klik. Ako želite nekome da pošaljete dokument ili da sarađujete sa kolegama, M-Files održava sve u pravom smeru i organizovano.

 

Mobile-Mobilni

M-Files mobilna aplikacija omogućava dostupnost vašim M-Files trezorima zajedno sa dokumentima i radnim procesima, čak i kada ste van kancelarije, M-Files aplikaciju moguće je preuzeti sa iTunes App store (iOS), Google Play (Android) i Windows Phone Store.

 

e-sign/e-potpis

Mobilni M-Files omogućava biznisu usaglašenost u radu i kada niste u kancelariji. E-potpis modul integrisan u u M-Files omogućava biznisu da odobrava i prati procese..čak i kroz mobilni uređaj.

Templates-Šabloni

Eliminišite nepotrebno kreiranje novih dokumenata uz M-Files šablone.  Pogledajte video kako brzo kreirati šablone uz automatsko popunjavanje atributa informacijama za dokumenta kao što su razni ugovori i druga potrebna dokumenta.

Permissions-Dozvole

Upravljanje kompleksnim kontrolama pristupa predtavlja golem problem uz ograničenja u mnogim sistemima. M-Files obezbeđuje neograničenu kontrolu nad svakim tipom sadržaja a ujedno omogućava jednostavnost. Što znači da se dozvole dodeljuju u zavisnosti od toča “Šta je” a ne “Gde je”.

 

Co-Authoring

Simultano modifikujte deljena dokumenta uz modul Co-Authoring. Preuzmite dokument iz M-Files i pošaljite Co-Authoring vezu ka zaposlenom, radnoj grupi ili zainteresovanoj strani u zajedničkom kreiranju dokumenta.

 

Outlook

M-Files je direktno integrisan u Microsoft Outlook. Lako čuva e-poštu i priloge direktno u vaš M-Files trezor. M-Files zna tačno o kakvom se dokumentu radi  i za koga je vezan. Pogledajte video kako vam M-Files i Outlook pomažu da poslove obavite brže.

 

Workflow – Tok rada

Koristite modul toka rada ili radnog procesa kao što su odobravanje ugovora, kontrola sadržaja, tok računa i slično. M-Files po automatizmu nadgleda svaki korak u radnom procesu i šalje obaveštenje o potrebi delovanja. Jednostavan, brz i deo je M-Files-a.

 

Offline – Van mreže

Brzo i jednostavno sačuvajte dokumenta u M-Files i budite sigurni u jednostavno pronalaženje i pristup istim od strane drugih u vašoj organizaciji.

Scan&OCR – Skeniranje

Skenirajte i obezbedi pretragu dokumenata uz pomoć OCR tehnologije direktno iz M-Files. M-Files radi sa svim USB skenerima, kompatibilnos se ne dovodi u pitanje. Skeniraj, pohrani i pusti M-Files da uradi ostalo.

Annotate&Redline – Beleške

Modul beleške omogućava M-Files korisniku dodavanje komentara dokumentu bez promena na originalu. Pregledaj sve beleške i komentare od jednom ili svaku pojedinačno.

 

Mobile Scan

Skeniraj dokument direktno u M-Files koristeći M-Files mobilnu aplikaciju za iPhone i iPad. M-Files omogućava poslovanje čak i kada ste daleko od kancelarije.

Želite li da vidite kako nešto uraditi,

a da nije prikazano gore?

Pišite nam šta M-Files treba za vas da uradi i rado ćemo vam pokazati.

    [recaptcha]