Kupi ASTER

ASTER ima ražličite tipove licenci..

  • ASTER Pro: Doživotna licenca za 2 do 6 korisnika. Broj korisnika može biti proširen sa ASTER Pro-1 licencom.
  • ASTER Pro-1: Doživotna licenca za po jednog dodatnog korisnika po kupljenoj licenci ATER Pro- 2/6 licenci (ne funkcioniše samostalno!).
  • ASTER Home: Licenca važi godinu dana za 2 (dva) istovetna korisnika (neproširiva).
PROIZVOD/USLUGA

Aster možete naručiti i kupiti na više načina:

  1. Direktno putem interneta od naših partnera klikom na link „KUPI“
  2. Pozovite 011/4059-414
  3. Pošaljite upit na e-mail
  4. Popunite obrazac dole (naši komercijalisti će vam se uskoro javiti)
Pro-2 (2 korisnika, MS Windows 7/8/10, doživotna licenca)
   Pro-6 (do 6 korisnika, MS Windows 7/8/10, doživotna licenca)  
   Pro-1 (1 dodatno radno mesto za verzije Pro 2/6 korisnika, MS Windows 7/8/10, doživotlifetime license)  
   Home (samo 2 korisnika, MS Windows 7/8/10, godišnja licenca (nije proširiva)  
   XP2.5 (2 korisnika, MS Windows XP)  

NAPOMENA:

  • Ova verzija programa radi samo na OS Windows 7 SP1 ili više! Za rad u OS Windows 7 SP1 potrebno je instalirati zakrpu „Windows update KB3033929.“

Online naplata putem Avangate

Ostavite odgovor