Mirjana – Direct Advertising doo

“Moje ime je Mirjana Novaković iz preduzeća Direct Advertising doo iz Subotice.

Naime, mi smo u martu/aprilu 2016 godine kupili M-files, a negde u maju smo počeli sa njegovom implementacijom. Još uvek smo na početku puta, uneli smo tek nekoliko hiljada dokumenata, ali smo izuzetno zadovoljni prednostima koje sam program pruža i samim konceptom istog.

Izuzetno brzo omogućava pristup dokumentima uz pomoć propertija koji se lako definišu, a čak i ukoliko se tokom rada uoči da se na početku, zbog neznanja, krenulo pogrešnim putem, omogućava laku i brzu promenu i popravku.

Kad kažem “uneli tek nekoliko hiljada dokumenata” zvuči čudno, ali većinom su to istorodni dokumenti, pa nam je trebalo neko vreme da unesemo različite vrste dokumenata i vidimo na koji način ih je najlakše dovesti u vezu i pristupiti im na najbrži mogući način, koji je pritom jasan svima. 

Takođe želim reći da je sama podrška od strane Formeita uvek bila na visini i nikada nismo morali čekati odgovor na naša pitanja, koja su na početku bila brojna.

S poštovanjem,

Mirjana

Written by